קידוח עומק

קידוח עומק יציב

 

לקידוחי עומק יש שתי שיטות:

1) קידוח עם כוס יהלום רגיל באורך של כ-0.5 מטר-הוצאה של המקדח, שבירת הבטון הקדוח והכנסת הכוס מחדש עם מאריך חיצוני וכך הלאה עד לקידוח מלוא העובי של הבטון. ישנה גם אפשרות שבמקום מאריך חיצוני מכניסים בכל פעם כוס קידוח ארוכה יותר.

2) קידוח עם כוסות קידוח המתברגים האחד לשני ויוצרים בסופו של תהליך מין שרוול לכל עומק הבטון.ישנו תפס קפיצי מיוחד התופס את הבטון הקדוח אשר מאפשר את שליפת הכוס ביחד עם הבטון בתוכו. בשיטה זאת אפשר גם לבצע בדיקה לגבי טיב הבטון לכל עוביו. משתמשים גם בשיטה זאת לקידוחי קרקע גיאולוגים.